Opiumets historia

 Opium och dess historia har anor långt tillbaka.

Opium har använts i tusentals år.

Om man ser på mänsklighetens historia så är den full av lidande. Över hela världen så har folk lidit av sjukdomar, svält och krig, och det här har förstås lett till ett behov av lindring. En form av lindring finns i naturen i form av opiumvallmo (Papaver somniferum L.) som är en växt som innehåller alkaloider som har smärtstillande och euforisk effekt. Man tror att den här växten har sitt ursprung i Persien där den fortfarande odlas. Historiskt sett så har man odlat opium i större skala i Persien, Indien, Kina, Mindre Asien såväl som på Balkanhalvön och i länder som Egypten, Ryssland, Mexiko, Australien, Nordamerika och Japan. Opiumet har haft lite olika namn och benämningar beroende på land och användning. Grekerna länkade samman drogen med sömnguden Morfeus medan en benämning i modern farmakologi har varit thebaicus vilket kommer sig av att man sedan forntiden har framställt opium i Egypten nära staden Tebe.

Opiumet sprids i världen

Opiumets historia börjar alltså i Persien och omkring Medelhavet och det fick sin spridning med hjälp av den handel som skedde med denna region. Under 1500-talet så började även Indien att odla och Kina följde samma trend under 1600-talet. Under 1800-talet så var man väl medvetna om opiumets verkning och i städer i brittiska Indien så kunde man finna kvartar med folk som satt och rökte drogen. Det opium som framställdes under den här tiden i Indien fick en kulturhistorisk betydelse. Trots att det var uppenbart att människor tog skada av drogen så romantiserades den av samtida författare som Edgar Allan Poe och fler. Detta kan förstås ha berott på att de själva använde sig av opium som drog.

Opiumet fick också ekonomisk betydelse eftersom resten av världen var intresserade av att köpa. I Indien så drevs odlingen som ett monopol av den brittisk-indiska regeringen och den här odlingen var en otroligt viktig inkomstkälla. Under 1800-talet så var Kina en stor kund av opium, detta trots att man lokalt straffade och införde förbud mot den farliga drogen. Handeln med Kina kom att mynna ut i en konflikt och ett opiumkrig. Britterna vann kriget och fler kinesiska hamnar öppnades för opiumhandeln. Det var efter detta som även Kina började odla opiumvallmon helt i enlighet med teorin, if you can’t beat them, join them.

Kontroll av opiumhandeln

Mellan 1912 och 1913 så hölls det en kongress om opium i Haag. 12 länder deltog i kongressen som handlade om att begränsa och kontrollera handeln med drogen. Man antog en konvention där man lovade att handeln av opium skulle kontrolleras och att man skulle försöka motverka exporten av drogen till länder som förbjudit den eller på annat sätt satt upp inskränkande lagar. Idag så är det förbjudet i många länder att odla opium och det är klassat som ett narkotiskt preparat även i Sverige. Den illegala handeln är fortsatt ett problem som man inte har funnit en vattentät lösning för och det lär man heller inte göra så länge som opiumet förblir en eftertraktad drog som fattiga bönder kan tjäna bra på.