Opium som medicin

 Vid framställning av medicin används opium

Opium används vid medicinframställning

Det är inte så konstigt att man började använda sig av den torkade mjölksaften från vallmoblomman som medicin. I opiumet finns det nämligen flera olika slags alkaloider som effektivt påverkar kroppen på olika sätt. Än idag så är den svenska sjukvården i allra högsta grad beroende av preparat som morfin (som kommer från opiumet) för att behandla smärta. Nu får man inte bara smärtlindring av opium, andra effekter är till exempel att man kan sova bättre. Det är ju också något som den som är sjuk och har ont kan ha behov av, så även om man skulle kunna tycka att det vore bra att slippa opium som drog så finns det många fördelar med att använda opiumet på ett kontrollerat sätt inom modern sjukvård.

Opiumets medicinska effekter

Man kan säga att folk i alla tider har varit medvetna om opium som medicin, men givetvis inte överallt. Det är framförallt i de delar av världen där opiumvallmon växer som man har upptäckt hur opiumet påverkar oss människor. Men det är inte så att man alltid har sett likadant på den här medicinen. Idag så är vi väl medvetna om vad som ger effekterna av opium och därför så kan vi använda oss av komponenterna som morfin på ett kontrollerat sätt. Under opiumets historia så har det inte alltid sett ut på samma sätt. Beroende på de effekter man observerade så har man använt drogen för olika typer av problem.

Att grekerna kände till att opiumet gör det lättare att sova vet vi då drogen omnämns i Iliaden som mekon och de helgade växten år sömnguden Morfeus. Hippokrates och Diagoras varnade för opiumet på grund av att man visste att det var ett farligt medel så visst fanns det kritik mot drogen redan under tidig opiumhistoria.

Opium i lämplig dos

Även om man använde sig av opium som en medicin och såg hur bra drogen var för smärtlindring så var detta inte utan fruktan. Den här rädslan kom att bekämpas av Felix Pläter som poängterade det att man faktiskt kunde använda sig av opiumet i lämplig dos. Under 1600-talet så blev opium som medicin alltmer populärt men det skulle dröja till 1800-talet innan man kunde analysera och förstå opiumets beståndsdelar och deras verkan.

I Sverige så har man också länge använt sig av opiumet som medicin även om det inte är lika enkelt att odla opiumvallmon i Skandinavien som längre söderut. Under 1900-talet så kunde man få opium i pulveriserad form som läkemedel från apoteket. Det var då morfinet som var det aktiva preparatet i medicinerna.

Det opium som används för att framställa morfin kommer idag i första hand från Afghanistan. Man kan mycket väl odla opiumet i medicinskt syfte i Sverige men det här görs inte vilket beror på att odlingen blir för dyr. Numera så kan man knappast gå till apoteket för att få droppar eller tinkturer med opium men grav smärta behandlas fortfarande med medicin som har tagits fram med opium som råvara.