Opium missbruk

Missbruk av opium är tyvärr väldigt vanligt.

Opium har lett många människor in i ett allvarligt missbruk

Trots att förlängd användning av opium har en fördummande effekt så är det här en drog som missbrukas världen över. Historiskt sett så har opiumet blivit så populärt för att det ger smärtlindring men det är också så att användandet kan leda till missbruk. I Sverige och i andra västerländska länder så förekommer det förstås opium missbruk och då först och främst av syntetiska opioider som Subutex och Tramadol. Inom sjukvården så använder man sig av de opioida preparaten, som kan tas fram syntetiskt eller som tillverkas med opium som råvara, för smärtlindring då det rör sig om svår och akut smärta men även i kroniska fall. Användningen av den här typen av smärtlindrande preparat ökar och när man ser på dödsfall som är drogrelaterade så står opioder för den allra största delen av fallen.

Stark beroendeframkallande effekt

Den som intar opium en gång kanske inte märker av något direkt beroende, men faktum är att opioder tillhör de droger som har en stark beroendeframkallande effekt. Det är också därför som det finns en stor risk med alltför lång behandling med smärtlindrande preparat som morfin. Det där med att man framställde morfinet från opiumet har faktiskt haft en lite lurig effekt. Man visste förstås att opium var beroendeframkallande och farligt då tysken Friedrich Sertüner under tidigt 1800-tal lyckade framställa ett pulver med morfin. Sertüners morfin ansågs vara rent och säkert och ansågs kunna bota opiumberoende. Problemet låg förstås i att även morfinet var beroendeframkallande så man bytte ett beroende mot ett annat.

Opiumberoende bebisar

I Sverige så är det knappast någon läkare som ordinerar lite morfin till ett barn som gråter mycket, men idag så finns det faktiskt barn under ett års ålder som är beroende av opium. I Afghanistan så har man ett stort problem med opium missbruk och det här är en modern tragedi där vuxna missbrukar och även ger drogen till sina barn. Opium finns det gott om i Afghanistan och i brist på andra sätt att behandla sjukdomar, fysiska såväl som mentala, så använder man sig av denna drog. Barn föds med höga halter av drogen i blodet på grund av att mammorna missbrukar, och då man inte orkar med ett barn som gråter så ger man det opium vilket gör att tusentals afghanska barn idag är opium missbrukare.

Historiskt sett så har man försökt att bota missbruket av droger som opium och heroin med andra droger men det här har bara lett till nya missbruk. Det finns idag ingen snabb och effektiv metod för att bota den som är opium missbrukare. Den som blir missbrukare får alltså leva med detta missbruk för resten av livet. Och även om han eller hon lägger av med drogen så kommer suget efter den aldrig att försvinna.